Co to jest podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny może być ważny rok, dwa lub trzy lata. Po upływie tego okresu podpis można oczywiście przedłużyć – usługa ta jest zwykle tańsza niż wygenerowanie nowego podpisu elektronicznego.

Wszelkie przepisy, regulacje i informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z elektronicznych podpisów znajdują się w tzw. rozporządzeniu eIDAS. Pełna nazwa dokumentu to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.