Podpis elektroniczny podstawowe informacje

Jak uzyskać podpis kwalifikowany w kilku krokach?

Klient kontaktuje się z BUK Proxima celem uzgodnienia spotkania, klient wybiera odpowiedni zestaw do realizacji procesów, BUK Proxima weryfikuje i potwierdza tożsamość klienta na podstawie dokumentu. Następuje podpisanie umowy, odbiór gotowego podpisu kwalifikowanego. Możliwa instalacja oprogramowania i niezbędnych składników w systemie operacyjnym komputera. Cały proces zajmuje około 45 minut!

Nowy certyfikat kwalifikowany

W skład nowego zestawu do składania podpisu elektronicznego wchodzi: Certyfikat Kwalifikowany, karta kryptograficzna oraz czytnik karty kryptograficznej. Zestaw musi zostać przez nas zweryfikowany (jest to osobiste potwierdzenie tożsamości zamawiającego) po pomyślnej weryfikacji i instalacji certyfikatu na karcie kryptograficznej podpis elektroniczny jest gotowy do użytku. Instalujemy podpis kwalifikowany również na posiadanych przez klienta czytniku kart kryptograficznych. Zakupione u nas certyfikaty mają ważność 1, 2 lub 3 lata od momentu instalacji na karcie.

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego

Oferujemy sprzedaż i odnawianie certyfikatów kwalifikowanych. Należy pamiętać, że sam zakup odnowienia nie jest jednoznaczny z przedłużeniem ważności certyfikatu, odnowienie trzeba wykonać na jeszcze ważnym certyfikacje! Odnawiamy wszystkie certyfikaty bez znaczenia, w którym centrum certyfikacji został zakupiony kwalifikowany podpis elektroniczny. Dla klientów przechodzących z innego centrum certyfikacji do oferującego przez nas produkty EuroCert przyznajemy korzystne rabaty.

Najpopularniejsze zastosowanie Podpisu Elektronicznego

  • Przesyłanie danych do ZUS w programie Płatnik.
  • Wysyłanie e-deklaracji.
  • Podpisywanie plików JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego).
  • Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.
  • Wszelkie relacje pomiędzy administracją i urzędami.