Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), BUK Proxima Sp. z o.o. informuje, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BUK Proxima Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi związanej bezpośrednio z działalnością firmy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, czyli: wykazanie prawidłowej realizacji zamówienia, oraz na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji,
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi przez firmę BUK Proxima Sp. z o.o.,
  • Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa,
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Pani/Pan dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.