BUK Proxima partnerem EuroCert

BUK Proxima partnerem EuroCert

BUK Proxima Sp. z o.o.  jest autoryzowanym Partnerem firmy EuroCert, która jest jednym z podmiotów upoważnionych przez Narodowe Centrum Certyfikacji do wydawania kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Centrum Podpisu Elektronicznego EuroCert generuje Certyfikaty (bezpieczne podpisy elektroniczne) zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) wraz z urządzeniami do tego potrzebnymi. Zgodnie z ustawą, bezpieczny podpis elektroniczny stosowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.