Jak uzyskać podpis elektroniczny

Kupując podpis elektroniczny w modelu subskrypcyjnym, będziemy musieli także podpisać umowę gwarantującą nam możliwość korzystania z podpisu kwalifikowanego na okres objęty umową.