Zastrzeżenia prawne

Korzystanie z serwisu i wyłączenie odpowiedzialności

Operatorem i właścicielem niniejszego serwisu jest BUK PROXIMA Sp. z o.o.

BUK PROXIMA Sp. z o.o. dołoży odpowiednich starań, aby informacje umieszczane na jego stronach były wyczerpujące i aktualne, ale nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych. Firma BUK PROXIMA Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie BUK PROXIMA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. BUK PROXIMA Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu www.bukproxima.pl.

Jakiekolwiek przesłanie danych do BUK PROXIMA Sp. z o.o. wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z przesyłającym dane. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z wybranymi osobami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez BUK PROXIMA Sp. z o.o. treści do potrzeb i zainteresowań przeglądających strony serwisu.

Źródła danych

Materiały informacyjne o naszych Partnerach i ich produktach a zwłaszcza ich specyfikacji technicznej pochodzą ze stron producentów. Wszelkie nazwy zastrzeżone firm oraz znaki towarowe, pojawiających się na stronach zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.