Szkolenia

Szkolenia

Firma BUK Proxima oferuje szkolenia pracowników Państwa firmy z zakresu użytkowania oraz administrowania wdrożonego oprogramowania. Podczas szkolenia przyszli użytkownicy doskonalą umiejętność obsługi systemu oraz zdobywają wiedzę jak sprawnie i efektywnie pracować w poszczególnych aplikacjach.

Szkolenia z aplikacji powiązanych

Firma BUK Proxima oferuje szkolenia pracowników Państwa firmy z zakresu użytkowania oprogramowania Płatnik, Bestia oraz e-PFRON. Oprogramowanie to jest dostarczane bezpłatnie dla użytkowników i jego obsługa jest nieodzowna w codziennej pracy Urzędu.

Zapewniamy

Ciągłe wsparcie i opiekę nad przyszłymi użytkownikami systemu, bieżące doszkalanie użytkowników w zakresie obsługi wdrażanych aplikacji,nadzór i pomoc przy wprowadzaniu danych do systemu,szkolenie, opiekę i wsparcie dla użytkowników do czasu opanowania przez nich umiejętności pozwalających na samodzielną pracę z aplikacją.