Centralny Rejestr Umów

Przesunięta została data wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Umów. Nie od 1 lipca 2022 natomiast od 1 stycznia 2023 roku jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek zamieszczania informacji o zawartych umowach w rejestrze umów prowadzonym przez Ministra Finansów. Zmieniono również próg wartości umów na kwotę powyżej 5 tys. zł netto.