Zmiany w zasadach wymiany pamięci fiskalnych

Z dniem 1 maja 2019 zaczyna obowiązywać art. 145a pkt. 5 ustawy o podatku od towarów usług w brzmieniu: „w kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii pamięć fiskalna nie podlega wymianie”, wprowadzony nowelizacją tej ustawy. W związku z w/w przepisem, w kasach z papierowym zapisem kopii, firma Novitus zaprzestaje przedłużania gwarancji w stosunku do pamięci fiskalnych, uwarunkowanego wykonaniem płatnych przeglądów technicznych i konserwacji. Ponadto, z uwagi na w/w bezwzględnie obowiązujący przepis, nie będzie również dokonywać wymiany pamięci fiskalnych w urządzeniach z papierowym zapisem kopii.