Broszury informacyjne MF o podatku VAT

W związku z wejściem w życie dnia 1 października 2016 roku o o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454), zachęcamy do zapoznania się z dokumentami przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów.